НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Народни представители от 21-ви многомандатен избирателен район в 44-тото Народно събрание на Република България

ТАСКО ЕРМЕНКОВ
Народен представител

Дата на раждане : 04/10/1955 София, България
Професия: преподавател; икономист
Парламентарна група „БСП за БЪЛГАРИЯ“
E-mail: tasko.ermenkov@parliament.bg
Заместник- председател на Комисията по енергетика
Председател на Групата за приятелство България- Канада
Доктор в областта на техническите науки, Русенски университет „Ангел Кънчев“
Член на Комисията по отбрана

КОЛЬО МИЛЕВ
Народен представител

Дата на раждане : 26/07/1953 с. Рудник, България
Професия: инженер
Парламентарна група „БСП за БЪЛГАРИЯ“
E-mail: kolyo.milev@parliament.bg