Общински съветници

Мандат 2015- 2019г.

АТАНАС ДЕЛИБАЛТОВ
Общински съветник

Роден на: 23.05.1959 г.
Образование: висше
Председател на Групата общински съветници от БСП
Предприемач

ВАСИЛ ПЕТРОВ
Общински съветник

Роден на 04.10.1978 г.
Образование: висше – право
Секретар на Комисията по европейска интеграция, международно сътрудничество и партньорски инициативи
Прокурист на „Търговия на едро- Сливен“ АД

ГЕОРГИ ИВАНОВ
Общински съветник

Роден на: 21.10.1957 г.
Образование: висше – инженер
Директор на Център за подкрепа на личностно развитие – Детски комплекс Сливен

ДЕЯН ДЕЧЕВ
Общински съветник

Роден на: 10.04.1976 г.
Образование: висше, МИО
Заместник- председател на Общински съвет- Сливен

ИЛИЯ СТОЕВ
Общински съветник

Роден на: 10.05.1944 г.
Образоване : висше – агроном
Заместник- председател на Комисията по развитие на населените места

МАРИЕТА ПЕТКОВА
Общински съветник

Родена на : 03.10.1970 г.
Образование: висше – инженер и икономика
Председател на Комисията по инвестиционна политика и устройство на територията
Секретар на Комисията по финанси, бюджет, икономическо развитие
Оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения и земеделски земи

РАДОСЛАВ КУТИЙСКИ
Общински съветник

Роден на: 28.11.1963 г.
Образование: висше – икономика
Председател на Комисията по опазване на околната среда, туризъм, селско и горско стопанство
Заместник- председател на Комисията по оперативен контрол

РАДОСТИН БОЗУКОВ
Общински съветник

Роден на: 04.01.1962 г.
Образование: средно
Предприемач
Хотелски комплекс „НАЦИОНАЛ ПАЛАС“

СТАНИМИР САВОВ
Общински съветник

Роден на: 13.02.1953 г.
Образование: висше
инструктор
ОБЩИНСКА ОХРАНА

СОНЯ КЕЛЕВЕДЖИЕВА
Общински съветник

Родена на: 08.09.1960 г.
Образование: висше – българска филология
Месторабота: ГПЗЕ "З. Стоянов", гр. Сливен
Председател на Комисията по образование, наука, култура и вероизповедания
Председател на Общински фонд „Култура“- Сливен
Председател на СНЦ „Демократичен съюз на жените“- Сливен
учител, писател, драматург

СТЕФАН ЩИЛИЯНОВ
Общински съветник

Роден на: 17.08.1980 г.
Образование: висше – инженер
Секретар на Комисията за децата, младежта и спорта
старши мърчандайзер
"Монделийз България Холдинг" АД